Tournaments medalists

logic board game dots tournaments

Player City Achievements The years of achivements
1st

place

2nd

place

3rd

place

1 Sergey Chernobrovin Petrozavodsk 13 3 2 2011-2013, 2015-2020
2 Igor Shlimak Dolgoprudny 5 5 2 2015-2019
3 Alexander Shevtsov Bălți 4 4 4 2015-2019
4 Alexey Priymak Kharkiv 4 1 2 2010-2012, 2015-2016
5 Oksana Dymarchuk Luboml 2 3 3 2017-2020
6 Andrey Hodyrev Lutsk 2 2 6 2016-2019
7 Vitaliy Kolosov Kyiv 2 1 3 2007-2009
8 Vasiliy Novikov Moscow 1 2 1 2009-2011, 2013
9 Roman Saraskin Samara 1 1 2 2012-2013, 2018
10 Natalia Matyaj Horlivka 1 1 1 2010-2011, 2017
11 Artur Kotandjan Kyiv 1 1 1 2010
12 Sergey Fedotov St. Petersburg 1 1 - 2019
13 Pavel Tumanov Vologda 1 1 - 2009
14 Ivan Geyko Dnipro 1 - - 2012
15 Ruslan Ainetdinov Murmansk 1 - - 2009
16 Vladislav Philippskiy Kyiv 1 - - 2008
17 Andrey Mukhin Moscow 1 - - 2008
18 Vladimir Kokozey Kyiv 1 - - 2006
19 Nikolay Ermak Kerch 1 - - 2006
20 Sergei Nosanov Samara - 3 2 2017-2019
21 Oleg Anokhin Luhansk - 2 2 2011-2013, 2017
22 Konstantin Zakharevich Minsk - 2 - 2017, 2019
23 Vladimir Aleksandrov Yekaterinburg - 1 2 2012-2013, 2015
24 Alexander Parfenov Sevastopol - 1 1 2012, 2018
25 Arthur Lisitsky Gomel - 1 - 2019
26 Irina Parfenova Sevastopol - 1 - 2017
27 Andrey Sohan Kyiv - 1 - 2010
28 Mikhail Rostovikov Moscow - 1 - 2009
29 Pavel Makarov Perm - 1 - 2009
30 Ruslan Sodjer Orenburg - 1 - 2009
31 M. Voloshin Kyiv - 1 - 2007
32 Vasiliy Skochko Kyiv - 1 - 2006
33 Mikhail Emelyanov Simferopol - 1 - 2006
34 Andrey Taranchuk Kivertsi - - 1 2011
35 Kirill Antropov Kyiv - - 1 2010
36 Fidel Karimov Kazan - - 1 2009
37 Ivan Kochurkin Moscow - - 1 2008
38 Anton Zubkov Moscow - - 1 2007
39 Vladimir Pavlichenko Chișinău - - 1 2006
40 Nikolay Alekseev Sumy - - 1 2006

* This table shows the medalists of the most significant individual online and offline tournaments conducted under the game rules without territory with any countdown.